Täydennyskoulutus

Opiskelijoille tehdään opiskelun henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu koulutus ja työkokemus.

Lääkehoidon koulutus yhteistyössä Mediecon kanssa. LOVe- verkkokoulutus materiaali on tarkoitettu lääkehoitoa toteuttaville sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle; asiakkaille, yrityksille ja yhteisölle. Mahdollisuus saattaa voimaan lääkeluvat suorittamalla LOVe -tentti. 

Koulutuksiin hakeminen

Alkaviin työvoimapoliittisiin koulutuksiin voit hakea Työministeriön verkkopalvelun kautta http://koulutukset.mol.fi.