Hoiva-alan koulutuspalvelut Tmi Aira Peiponen

Mistä kaikki alkoi/ Yrityksen tarina

 

Lähdin vakituisesta sosiaali- ja terveysalan lehtorin virasta vuonna 2000 yrittäjäksi. Olin hankkinut hyvän koulutuspohjan sekä kokemuksen. Olin toiminut ennen opettajan tointa myös kunnallisella sektorilla vanhainkodin johtajana ja olin mukana sen perustamisessa.

Valmistuin vuonna 2000 lapin yliopistosta Kasvatustieteen maisteriksi koulutusohjelmasta hallinto, suunnittelu ja tutkimusalan koulutusohjelmasta. Näin ollen pääsin heti suunnittelemaan sosiaali- ja terveysalan ohjaavan koulutuksen sisältöä. Lisäksi samana vuonna sain näyttötutkintomestain tutkinnon ja olin ollut mukana vakituisessa virassani tekemässä työryhmän jäsenenä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia.

Jätin vuonna 2000 ensimmäisen Lapin Ely- keskukselle tarjouksen sosiaali- ja terveysalan ohjaavaan koulutukseen Sallaan, jonka myös sain. Samana vuonna Ylitornion kunta osti kotipalveluhenkilöstölleen lääkehoidon täydennyskoulutusta. Seuraavana vuonna saimme ensimmäisen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajakoulutuksen Kemijärvelle.

Koulutushenkilöstö oli minulle tuttu, koska olimme jo olleet työtovereina aikaisemmin oppilaitoksessa ollessani. Kaikilla oli hyvä sosiaali- ja terveysalan opettajakoulutus, työkokemus ja samanlainen ammattietiikka, joten heidän kanssaan oli helppo toimia.

Vuonna 2001 toiminta laajeni siten, että rinnalle tuli ohjaavat ja valmentavat koulutukset nuorille Kemijärvelle ja sen jälkeen kaikille ikäluokille ympäri Lappia. Toiminta laajeni myös Kainuun ja Pohjois- Karjalan Ely keskuksen alueelle.

Olemme järjestäneet myös vuodesta 2001 korttikoulutuksia. Korttikoulutukset ovat olleet atk- A ja @ korttikoulutuksia sekä ensiapu ja hygieniapassikoulutuksia.

Ammatilliset koulutukset jatkuivat aina vuoteen 2018, jolloin ammatillinen sosiaali- ja terveysalan koulutus peruskoulutus, lähihoitaja siirtyi Työministeriöltä Opetusministeriön alaisuuteen.

Hoiva-alan koulutuspalveluiden alaisuudessa toimii myös Kauneushoitola Lisa vuodesta 2002 ja Kauneus – ja terveysklinikka Lisa 2008 vuodesta alkaen.

Koulutuspalveluumme kuuluu edelleen uravalmennukset ja työnhakuvalmennukset sekä korttikoulutukset.