Koulutus on osa hyvinvointia – ja kannattaa aina.

Aira Peiponen

Toiminta-ajatus

Hoiva-alan koulutuspalveluiden takana on omistajan vahva koulutuspohja ja visio. Yrityksen omistaja, Aira Peiponen, on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, sairaanhoidon opettaja ja näyttötutkintomestari, kosmetologi sekä hieroja. Vankasta ammattitaidosta ja kokemuksesta kumpuaa innostavia ja innovatiivisia ajatuksia, mikä näkyy koulutusten tasossa ja opettamiseen omistautumisessa.

​Hoiva-alan koulutuspalvelut tarjoaa asiakkailleen runsaasti mahdollisuuksia oppia uutta ja kehittyä yhä monipuolisemmiksi osaajiksi. Palveluihimme kuuluu runsas valikoima erilaisia koulutuksia sekä koulutusten suunnittelu ja konsultointi.

Räätälöidyt koulutukset ja ihmisläheinen ote opettamiseen takaavat onnistuneen oppimiselämyksen.

Uravalmennus

Uravalmennus on suunnattu te-palveluiden kautta tuleville työttömille työnhakijoille, jotka kaipaavat ohjausta omien uramahdollisuuksiensa kartoittamiseen ja työnhakuun. Uravalmennuksen tavoitteena on etsiä väyliä sijoittua uudelleen työmarkkinoille joko suoraan, työkokeilun tai koulutuksen kautta.

Haluamme, että jokaisella osallistujalla on selkeä kuva omista vahvuuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan ja että hän osaa käyttää niitä työnhaussa ja työelämässä.

Uravalmennuksessa

  • kartoitetaan osaaminen
  • selkeytetään ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja
  • tutustutaan ammatilliseen ja täydennyskoulutukseen niihin hakeutumiseen ja rahoitusvaihtoehtoihin
  • kehitetään työelämävalmiuksia
  • etsitään väyliä sijoittua uudelleen työmarkkinoille joko suoraan tai koulutuksen kautta.

Työnhakuvalmennus

Koulutus on tarkoitettu työnhakijoille, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai se on vanhentunut, tai jotka tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja tukea kouluttautuakseen ja työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille.

​Koulutuksiin hakeminen:
Alkaviin työvoimapoliittisiin koulutuksiin voit hakea Työministeriön verkkopalvelun kautta http://koulutukset.mol.fi.

Ajankohtaista


YHTEYSTIEDOT

Hoiva-alan koulutuspalvelut
Aatenkatu 9
96190 Rovaniemi

Puh. 050 329 0935
aira.peiponen@hotmail.com
klinikkalisa.fi