Räätälöidyt koulutukset ja ihmisläheinen ote opettamiseen takaavat onnistuneen oppimiselämyksen.

Työnhakuvalmennus

Koulutuksella parannetaan opiskelijan ryhmäaktiviteetteja ja työnsaantimahdollisuuksia. Valmennus on yksilöllistä, räätälöityä sekä kokonaisvaltaista ohjausta…

Uravalmennus

Työnhakija saa tietoa oman osaamisensa tasosta ja kehittämistarpeistaan sekä henkilökohtaisista tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan kehittää resurssejaan. Koulutuksen jälkeen osallistuja on löytänyt sopivan koulutus- tai työpaikan tai hänellä on selkeä käsitys siitä, miltä alalta hän etsii työ- tai koulutuspaikkaa.

Täydennyskoulutus

Terveys- ja sosiaalialan koulutukset mm. lääkehoidon koulutukset ja lääkelupien voimaansaattaminen yhteistyössä…

Korttikoulutukset

  • Ensiapukoulutukset

  • Hygieniapassi

  • Työturvallisuuskoulutus

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuus- tilanteissa…