Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmat

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset ensiapukoulutukset perustuvat tutkittuun sekä ajantasaiseen tietoon ja ovat asiantuntijoiden kehittämiä.

SPR ensiapukursseja on saatavana erilaajuisin sisällöin ja eri toteutusmuodoin – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikki kurssinimikkeet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kurssisisällöt ovat kolmannen osapuolen sertifioimia. Koulutuksesta saa aina SPR ensiaputodistuksen.

Valitessasi SPR ensiapukurssin voit luottaa, että saamasi tieto on varmistettua ja ajantasaista.

SPR ensiapukurssit perustuvat tutkittuun tietoon, ja asiantuntijamme päivittävät sisältöjä jatkuvasti vastaamaan viimeisimpiä ohjeita.

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisten ensiapukoulutusten sisällöt noudattavat kansallisesti hyväksyttyjä ensiapuohjeita, jotka perustuvat kansainvälisiin ohjeistuksiin (International Liaison Committee on Resuscitation ILCOR, European Resuscitation Council ERC).

Jokainen käyty SPR ensiapukurssi vahvistaa yhteiskuntamme turvallisuutta. Kanssamme olet osa tärkeää avun ketjua.

Suomen tunnustetuin pätevyys

Kaikista koulutuksista saa Suomen tunnustetuimman pätevyyden ja SPR ensiaputodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

Korkealaatuiset koulutukset

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset ensiapukoulutukset ovat kolmannen osapuolen sertifioimia ja niiden sisällöt perustuvat tutkittuun tietoon.

Ammattitaitoiset kouluttajat

SPR ensiapukurssien kouluttajat ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Jokaisella kouluttajalla on terveydenhuollon ammattihenkilön koulutus sekä Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®-pätevyys.

Vastuullinen toimija

Olemme osa Suomen Punaista Ristiä ja toimimme järjestön arvojen ja eettisten periaatteiden pohjalta. Tuottomme menee Punaisen Ristin kotimaan valmiustoiminnan tukemiseen.

SPR- mukaiset Koulutuspohjat
FRK Första Hjälpen FHJ 1® (16 t) närstudier

På kursen övas olika första hjälpen-ämnen. Syftet är att öka mod att hjälpa i livshotande situationer och i vardagens mindre olyckor. Kursintyg FHJ1® är giltig i 3 år. – åtgärder vid nödsituationer – återupplivning och hjärtstartaren – medvetslöshet – främmande föremål i luftvägarna – riklig blödning – chock – sjukdomsanfall – sår – brännskador – benbrott och ledskador – andra skador – förgiftningar – förebyggande av olyckor – hälsofrämjande – psykisk första hjälpen – gruppvisa specialteman 

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® närstudier

På kursen övas innehållet av livräddande första hjälpen. Syftet är att öka mod att hjälpa i livshotande situationer. Kursintyg är giltig i 3 år, med vad man kan förlänga giltigheten av FHJ 1®- eller FHJ 2®-kursen en gång 3 år framåt. – åtgärder vid nödsituationer – medvetslöshet – återupplivning och hjärtstartaren – främmande föremål i luftvägarna – riklig blödning – chock – sjukdomsanfall – sår – brännskador – förebyggande av olyckor – hälsofrämjande – psykisk första hjälpen – gruppvisa specialteman 

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® närstudier

På kursen övas innehållet av livräddande första hjälpen. Syftet är att öka mod att hjälpa i livshotande situationer. Kursintyg är giltig i 3 år, med vad man kan förlänga giltigheten av FHJ 1®- eller FHJ 2®-kursen en gång 3 år framåt. – åtgärder vid nödsituationer – återupplivning och hjärtstartaren – medvetslöshet – främmande föremål i luftvägarna – riklig blödning – chock – gruppvisa specialteman 

Första hjälpen kurs för dig som arbetar med barm och unga 4 h närstudier

På kursen övas innehållet av livräddande första hjälpen. Syftet är att öka mod att hjälpa i livshotande situationer. Kursintyg är giltig i 3 år, med vad man kan förlänga giltigheten av FHJ 1®- eller FHJ 2®-kursen en gång 3 år framåt. – åtgärder vid nödsituationer – återupplivning och hjärtstartaren – medvetslöshet – främmande föremål i luftvägarna – riklig blödning – chock – gruppvisa specialteman 

FRK Första Hjälpen FHJ 2® (8 t)

Kursinnehåll – Repetition av livräddande första hjälp – Återupplivning av barn, bebis och drunknad – Första bedömning – Händelseinformation – Skademekanism – Uppskattning av medvetandet, andningen och blodcirkulationen – Förflyttning och nödflytt av den hjälpbehövande – Första hjälpen-positioner och observation – Frakturer och ryggradsskada, huvudskada – Skador orsakade av köld (köldskador) och hypotermi – Insjuknande orsakat av värme​- Mental första hjälp – Övningar enligt målgrupp 

EA 1.Ensiavun perusteet, 1kurssi ryhmäkoko max.16, osallistujaa, kesto 16t

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. SPR Ensiapukurssi EA 1® –todistus on voimassa 3 vuotta. – toiminta auttamistilanteessa – tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu – painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan sydäniskurin käyttö – tukehtumassa olevan henkilön ensiapu – raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen – sokki – tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu – tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu – nivelvammojen ja murtumien ensiapu – muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma) – myrkytyksien ensiapu – tapaturmien ehkäisy – terveyden edistäminen – henkinen ensiapu -tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia. 

Hätäensiapukurssi /kertaus ,1 kurssi, ryhmäkoko max. 16 osallistujaa, kesto 8 t

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® –todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin. – toiminta auttamistilanteessa – tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu – painelupuhalluselvytys sekä neuvovan sydäniskurin käyttö – ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle – raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen – sokki – tavallisimpien  

sairauskohtausten ensiapu – tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu – tapaturmien ehkäisy – terveyden edistäminen – henkinen ensiapu – tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia. 

Hätäensiapukurssi/ kertaus,1 kurssi, ryhmäkoko max.16 osallistujaa, kesto 4t.

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 4 t®–todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin. – toiminta auttamistilanteessa – tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu – painelupuhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö – ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle – raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen – sokki – tapaturmien ehkäisy – tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia. 

Hätäensiapukurssi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, 1 kurssi, ryhmän koko max.16 osallistujaa, kesto 4 t.

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 4 t®–todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin. – toiminta auttamistilanteessa – tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu – painelupuhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö – ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle/lapselle – raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen – sokki – tapaturmien ehkäisy – liukastuminen, putoaminen, nyrjähdys ja murtumat 

ZOLL AED 3-defibrilaattoria voi käyttää myös lapselle. Ryhmäkohtaisena painotuksena voidaan käydä läpi sairauskohtauksista; matala verensokeri, epilepsiakohtauksen hoito ja astmakohtauksen hoito.  

EA2 Ensiavun jatkokurssi,1kurssi, ryhmäkoko max.16 osallistujaa, kesto 8 t

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita sekä vahvistetaan aiemmin opittuja ensiaputaitoja. Tavoitteena on saada varmuutta toimia erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa ja syventää ensiavun tiedollista ja taidollista osaamista. Kurssin pohjatietovaatimuksena on voimassaoleva SPR Ensiapukurssi EA 1® -todistus. SPR Ensiapukurssi EA 2® -todistus on voimassa 3 vuotta.  Kurssin sisällöt: – Hätäensiavun kertaus​- Lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytys​- Ensitoimet auttamistilanteessa​        – Tilanteen tunnistaminen ja havainnot​        - Autettavan siirtäminen ja hätäsiirto ​        – Ensiapuasennot ja tarkkailu​- Murtumat ja selkärankavammat, pään vammat​- Kylmän aiheuttamat vammat (paleltumat) ja alilämpöisyys​- Lämmön aiheuttamat sairastumiset​- Henkinen ensiapu​- Kohderyhmän mukaiset harjoitukset​Osallistumisohje:​ SPR Ensiapukurssi EA 1® täytyy olla voimassa.  

Ilmoittaudu tästä kursseillemme

Siirry tutustumaan alkaviin koulutuksiimme ja rekisteröidy sopivaan koulutukseen mukaan.