Uravalmennus

Uravalmennus on suunnattu te-palveluiden kautta tuleville työttömille työnhakijoille, jotka kaipaavat ohjausta omien uramahdollisuuksiensa kartoittamiseen ja työnhakuun. Uravalmennuksen tavoitteena on etsiä väyliä sijoittua uudelleen työmarkkinoille joko suoraan, työkokeilun tai koulutuksen kautta.

Haluamme, että jokaisella osallistujalla on selkeä kuva omista vahvuuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan ja että hän osaa käyttää niitä työnhaussa ja työelämässä.

Uravalmennuksessa:
  • kartoitetaan osaaminen

  • selkeytetään ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja

  • tutustutaan ammatilliseen ja täydennyskoulutukseen niihin hakeutumiseen ja rahoitusvaihtoehtoihin

  • kehitetään työelämävalmiuksia

  • etsitään väyliä sijoittua uudelleen työmarkkinoille joko suoraan tai koulutuksen kautta.

Koulutuksiin hakeminen

Alkaviin työvoimapoliittisiin koulutuksiin voit hakea Työminis- teriön verkkopalvelun kautta http://koulutukset.mol.fi.